יש אנשים שנכנסים לחיים שלך על מנת להישאר שם: בטוב, בדרך החתחתים בדרך לטוב ובפחות טוב. לא רק שאת כזו את גם נשארת שם תוך ליווי והזנקה לכיוון המעולה בחיים ובעסקים. אוהבת אותך ומודה לך על שאת – את ועל שהראית לי את הדרך לעצמי ולהגשמת חלומי